Click here for the texts in English
Pitkä odotus

Alussa nainen näyttää nuorelta mutta lopussa paljastuu totuus. Odotus onkin kestänyt vuosikymmeniä, eikä pelkästään talven yli tai vastaavaa. Tämän sarjiksen voi tulkita kahdella tavalla: Joko matka kivelle on yhdistelmä kaikkia niitä matkoja, jotka hän on joutunut kulkemaan ja ensimmäiset kuvat ovat takauma tai sitten toivo on antanut hänelle tarmoa vielä yhteen matkaan ja saanut hänet näyttämään nuoremmalta.

Asioita, joita tästä pitäisi oppia:
- ei ole pakko tussata tehdäkseen oikean sarjakuvan
- mutta jos kuitenkin tussaat, älä tee sitä puolen yön jälkeen!
(Nah, ei se näytä enää niin kamalalta kuin ensivaikutelman perusteella. Kenties koska olen jo unohtanut miten hieno ja taiteellinen alkuperäinen lyijäriversio oli.)
- jos käytät sivellintä, tarkista, ettei sitä ole "siistitty" viikatteen tarkkuisella leikkuuvälineellä
- parin puunlatvan piirtäminen EI ole tarpeeksi harjoitusta, käytä suttupaperia
- ruutujen välille ei tarvita viivoja (kuten näkyy)
Mielenkiintoinen lisätieto: Tämä kuva ei missään työn vaiheessa ollut pöydän päällä. (Piirsin jonkun nojatuolin vieressä mahdollisimman pimeässä loukossa ja tussauksen tein joskus yhden aikaan yöllä vuoteessani.)

(And all this stuff in English follows:)

In the beginning the woman looks young but in the end the truth is revealed. The waiting has lasted decades - not just over the winter or something like that. There are two ways to interpret this strip: Either the trip to the rock is a combination of all the journeys she has walked and the first pictures are a flashback or then hope has given her energy for one trip more and made her look younger.

Things you should learn from this:
- you don't have to ink it to make real comics
- but if you do don't do it after midnight!
(Nah, it doesn't look so horrible as the first impression. Maybe because I've already forgotten how great and artistic the original pencil version was.)
- if you use a brush, check that it hasn't been "smoothened out" with a cutting tool that has the accurasy comparable to scythe
- drawing a couple of treetops is NOT enough practice, use another paper for doodling
- you don't have to draw lines between the squares (as you can see)
An interesting piece of extra information: This picture was never on a table while the progress of making. (I draw this next to some armchair in the darkest cranny I could find and the inking I did around 1 a.m. in my bed.)

Texts in English:

Maybe this is the morning.

"Wait for me on that rock, on top of the hill. From there you'll see the sun rising and one morning I'll return with it", you swore.

But the horizon is empty. Yet another day without you.

I've waited for you for so long...

... too long.